17 Kasım 2009 Salı

KAYNAKÇA

KAYNAKÇA:

1. Homeros - İlyada / A.Erhat - A. Kadir
2. Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü
3. Strabon - Geographika / Prof. Dr. Adnan Pekman
4. Herodot - Herodot Tarihi / Tarık Dursun K
5. Dr. Muzaffer Tuzcu - Zeytinyağı / Komili - Ünilever Yayını
6. Dr. Sabri Sürgevil - Bir Dönemin Tanıkları / Toplumsal Tarih Mayıs'99 Sayı. 65
7. A. Kalafatçıoğlu - Karaburun Yarımadasının Jeolojisi / MTA Enstitüsü
8. B. Mater - Urla Yarımadasında Arazinin sınıflandırılması ve kullanılışı arasındaki ilişkiler / İ.Ü.E.F.C.E., 1977, İstanbul
9. İzmir İl Yıllığı
10. C. Bayburtluoğlu - Erythrai, VI. Dizi
11. İ. H. Uzunçarşılı - Anadolu Beylikleri, Karakoyunlu Devleti, TTK
12. Dr. H. Akın - Aydınoğulları Hakkında Bir Araştırma
13. Meydan - Larousse - C.11 / Meydan Yayınevi
14. Ana Britannica - Cilt 4, Cilt 12 Ana Yayıncılık A.Ş
15. Natıonal Geographıc Türkiye, Ağustos 2001, s.50-65

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder